1979

Wizyta polskiego kosmonauty ppłk Mirosława Hermaszewskiego

1977

Wizyta sekretarza generalnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej, prezydenta SRR Nicolae Ceausescu

1976

Wizyta członka Biura Politycznego KC PZPR ministra obrony narodowej, generała armii Wojciecha Jaruzelskiego

Wizyta I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka

1975

Wizyta prezydent Francji Valery Giskarda d'Estaing

1974

Wizyta Sekretarza Generalnego KC KPZR Leonida Breżniewa