Próba rozruchu w walcowni ciągłej kęsów

W walcowni ciągłej kęsów przeprowadzono pierwsze walcowanie w układzie 6-klatkowym oraz próbę rozruchu samotoków na całej długości linii walcowniczej.

Przeglądaj materiały archiwalne: