1981
1980
1979
1978
1977

Błyskawica 1977

1976

Zarządzenie nr 52/76

Zarządzenie nr 1-H-15/49/76

Błyskawica 1976

1975

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

Uchwała nr 65

1974
1973

Zarządzenie nr 58/73

Publikacje 1973

1972

Decyzja nr 102/72

Publikacje 1972

1971

Decyzja nr 137/71