Wykańczalnia na walcowni średniej

Na wydziale walcowni średniej przekazano do eksploatacji wykańczalnię.