Stan wojenny

Wprowadzenie na całym obszarze Polski stanu wojennego. W odpowiedzi - internowanie 41 członków „Solidarności” Huty Katowice. Załoga huty proklamuje strajk okupacyjny.