Rozpoczęcie działalności zakładowego Biura Handlu Zagranicznego

Rozpoczęcie działalności zakładowego Biura Handlu Zagranicznego.