COS nr 2

Rozruch drugiej linii ciągłego odlewania stali (COS).

Uruchomienie instalacji argonowania.