Strajk głodowy

Strajk głodowy związkowców Porozumienia na Rzecz Obrony Miejsc Pracy w budynku dyrekcyjnym Hucie Katowice. Protest był następstwem zagrożenia, jakie pojawiło się nad hutą w związku z decyzją konsorcjum 6 banków, które zażądało od Huty Katowice natychmiastowej (w terminie do 11 marca) jednorazowej spłaty 52 mln zł odsetek - od zaciągniętego przed dwoma laty 400 mln zł kredytu.