LNM Holdings przejmuje blisko 70 proc. akcji

Zarząd Polskich Hut Stali S.A., działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa, przystępuje do nieodpłatnego zbywania akcji Spółki PHS S.A. należących do Skarbu Państwa.

Rozpoczętą w 2003 roku prywatyzację PHS sfinalizowano w marcu 2004 roku. Brytyjsko-hinduska grupa LNM Holdings przejęła wówczas blisko 70 proc. akcji koncernu.

Przeglądaj materiały archiwalne: