Wizyta sekretarza generalnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej, prezydenta SRR Nicolae Ceausescu

Przebywająca w naszym kraju delegacja partyjno-rządowa Rumunii odwiedziła hutę. Sekretarzowi generalnemu Rumuńskiej Partii Komunistycznej, prezydentowi SRR Nicolae Ceausescu towarzyszyli: l sekretarz KC FZPR Edward Gierek, przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński oraz gospodarz województwa katowickiego, członek Biura Politycznego KC I sekretarz KW PZPR w Katowicach Zdzisław Grudzień.

Gości powitali przedstawiciele załogi huty i przedsiębiorstw budowlanych. W imieniu dyrektora naczelnego kombinatu Zbigniewa Szałajdy oraz całej załogi kombinatu i załóg budowlanych delegację wraz z towarzyszącymi jej osobami w serdecznych słowach przywitał I sekretarz KB PZPR Waldemar Kowalski. Podczas wizyty rumuńska delegacja zwiedziła podstawowe wydziały produkcyjne. Wszędzie witana była serdecznie przez załogi, a kolektywy tych wydziałów meldowały o wielkości wyprodukowanych wyrobów. W wydziale wielkich pieców meldunek złożył kierownik wydziału Józef Marusiński, w stalowni zastępca kierownika Edward Grabowski, a w wydziale walcowni półwyrobów kierownik Lesław Biały.
Sekretarz generalny RPK Nicolae Ceausescu w imieniu własnym i całego narodu rumuńskiego pozdrawiał załogi wydziałów produkcyjnych, życząc zarazem pomyślności w realizacji wszystkich planów produkcyjnych i budowlanych, a także w życiu osobistym.    

Źródło – Kronika Huty Katowice 1977 r.

Przeglądaj materiały archiwalne: