Zarządzenie nr 58/73

Zarządzenie nr 58/73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1973 r. – w sprawie skoordynowania i zapewnienia sprawnego przebiegu budowy Huty „Katowice”.