Decyzja Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

Decyzja Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie wyznaczenia PPB Huty im. Lenina do pełnienia funkcji generalnego wykonawcy budowy huty „Katowice”.