porozumienie w sprawie dostaw układów pomiarowo-regulacyjnych oraz komputerowego systemu sterowania procesami produkcyjnymi

Pomiędzy dyrekcjami WPPiAE „Mera” we Wrocławiu i huty „Katowice” w budowie zostało podpisane porozumienie w sprawie dostaw układów pomiarowo-regulacyjnych oraz komputerowego systemu sterowania procesami produkcyjnymi.

W latach 1974-76 umowa przewiduje dostawę urządzeń wartości około 300 mln zł. Porozumienie zakłada jednak długofalową współpracę, również w następnych etapach rozbudowy huty.