Huta Katowice otrzymuje nazwę Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice

Huta Katowice, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, otrzymuje nazwę: Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Będzie to zakład wiodący, w którego skład wchodzą: huta im. F. Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach. Huta Katowice została wyłączona ze Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali i podporządkowana bezpośrednio Ministerstwu Hutnictwa.